IFC298_2 Muntatge i reparació de sistemes microinformàtics (Reial decret 1201/2007, de 14 de setembre).


Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat
  • UC0953_2: Muntar equips microinformàtics.
  • UC0219_2: Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.
  • UC0954_2: Reparar i ampliar equipament microinformàtic.

Competència general

Muntar, reparar i ampliar equips i components que formen un sistema microinformàtic, verificar l'absència d'interferències entre aquests i assegurar-se que funcionin; així mateix, reaccionar davant de les avaries de maquinari i programari detectades i aplicar procediments correctius.

Continguts

MF0953_2: Muntatge d'equips microinformàtics. [150 hores].

  • UF0861: Muntatge i verificació de components. [90 hores].
  • UF0862: Instal·lació i configuració de perifèrics microinformàtics. [60 hores].

MF0219_2: (Transversal) Instal·lació i configuració de sistemes operatius. [140 hores].

  • UF0852: Instal·lació i actualització de sistemes operatius. [80 hores].
  • UF0853: Explotació de les funcionalitats del sistema microinformàtic. [60 hores].

MF0954_2: Reparació d'equipament microinformàtic. [180 hores].

  • UF0863: Reparació i ampliació d'equips i components de maquinari microinformàtics. [80 hores].
  • UF0864: Resolució d'avaries lògiques en equips microinformàtics. [30 hores].
  • UF0865: Reparació d'impressores. [70 hores].

MP0179: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i reparació de sistemes microinformàtics. [40 hores].

LOGO SOC